Hiperaktív gyerek is lehet jó tanuló

A "pszichés fejlődés zavarával küzdő tanuló" meglehetősen tág fogalom: ide tartoznak a diszlexszia, diszkalkulia, diszgráfia tüneteit mutató, hiperaktív vagy éppen kórosan inaktív gyerekek. A szülőnek nem könnyű megérteni: a gyerek nem beteg, nem is fegyelmezetlen, nem fogyatékos, akkor miért olyan nehéz iskolát találni neki?  

Tibi most nyolcéves. Óvónője figyelt fel először az akkor hároméves gyerek csetlő-botló mozgására, és arra, hogy képtelen összpontosítani, a legkisebb zaj vagy zörej is eltéríti a figyelmét. Az iskolában azután már az első órán probléma volt vele "fegyelmezetlensége" miatt, ami egyszerűen abból fakadt, hogy nem tudott öt percnél tovább a padban ülni. Később az egyik tanári fegyelmezési kísérletet a gyerek dührohama követte. Mivel csoporttársaival is egyre gyakrabban agresszíven lépett fel, rövidesen eltanácsolták az iskolából. A szülőknek nincs havonta száz-százhúszezer forintjuk arra, hogy magántanárt fogadjanak, és a gyerek a vidéki kisvárosban azóta már a harmadik iskolába jár. A szülők azt is tudni vélik, hogy a kisvárosban a gyereket a "jó híre" megelőzi, az iskola pedagógusai már előre tudják, hogy személyében problémás gyerek érkezik.

"Égetnivaló rossz kölyök" - mondták volna régen, és a leggyakoribb recept a "majd kinövi a gyerek" volt. Szakemberek szerint azonban a pszichés fejlődés zavarával küzdő tanulókban a szülő, a tanító, a gyógypedagógus, a logopédus vagy a nevelési tanácsadó közös erőfeszítése nélkül igen könnyen rögzülnek a helytelen magatartásformák, illetve a belőlük fakadó tanulási nehézségek miatt az iskolaévek állandó kudarcélmények forrásai lesznek a gyerekek számára.

A "pszichés fejlődés zavarai" - kategóriába tartozó jelenségek közül egyértelműen a diszlexia a legismertebb, bár az ezzel foglalkozó tanulmányok írói többnyire azt is férfiasan bevallják, hogy pontosan nem tudják, mit is értsünk alatta. A legelterjedtebb megközelítés szerint inkább egyfajta gyűjtőfogalom, amelybe az olvasási problémák mellett számos egyéb deficit is beletartozik, így a diszlexiához gyakran társul beszédzavar, számolási nehézség (diszkalkulia), a kéz koordinálatlansága, emlékezetgyengeség.

Salné Lengyel Mária gyógypedagógus-logopédus, a Fejlesztő Pedagógia szaklap kiadó-főszerkesztője szerint gyakori tévhit, hogy a tanulási problémákkal küszködő kisiskolásokat automatikusan diszlexiásoknak tekintik.

- Fontos tudni: az általános iskolai tanulók mindössze 3,5-4 százaléka tekinthető igazi diszlexiásnak - mondja -, amiről akkor beszélhetünk, ha a gyerek érzelmi élete ép, átlagos vagy átlagon felüli az intelligenciája, rendszeresen részt vesz az iskolai foglalkozásokon, mégis feltűnően elmarad az írás-olvasás elsajátítása terén, továbbá térérzékelési és memóriazavarokkal küzd. A többi "áldiszlexiás" - a kifejezés Csabay Katalintól származik -, amikor az olvasni, írni tanulók a tanulási diszlexiára utaló tüneteket mutatnak: kihagynak, felcserélnek vagy hozzátoldanak betűket a szavakhoz.

Az igazi diszlexiás tanulók diagnosztizálása komplex feladat. Orvos, gyógypedagógus, pszichológus összetételű team végzi a vizsgálatot. Az Országos Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Szakértői Bizottság szakemberei jogosultak a diszlexia, a diszkalkulia vagy a diszgráfia (írási nehézség) megállapítására. A szakértői vélemény tartalmazza a diagnózist, a fejlesztendő területek leírását és a tennivalókat, valamint javaslatot, hogy a gyerek melyik iskolába járjon. Ezek a tanulók a többi kisgyermekkel együtt tanulnak, de fejlesztőpedagógus segíti őket.

A közoktatási törvény legutóbbi módosításában használt "sajátos nevelési igény" kifejezés az ő esetükben a már említett gyógypedagógus szakembert jelenti, illetve lassabb haladási ütemet ír elő a megfelelő olvasástanítási módszer mellett.

Ami a hiperaktív Tibor példáját illeti: számára továbbra is a legnehezebb feladat megfelelő oktatási intézményt találni. Felmérések szerint szinte sohasem az első iskola fogadja be a hasonló beilleszkedési zavarral küszködő gyerekeket, hosszas kálvária, több iskola, több tanár - és több kudarc - után jutnak olyan iskolába, ahol elfogadják, segítik őket.

Rab András, a Kincsesház Magániskola igazgatója szerint mindenképpen előremutató, hogy a törvényi megfogalmazásból eltűnt a súlyosan degradáló "fogyatékos" jelző. (Az ilyen tanulók korábban "más típusú fogyatékosként" voltak elkönyvelve.) Továbbra is érvényesül azonban, hogy ezeket a gyerekeket mint problémásakat kezelik, és amint lehet, eltanácsolják vagy magántanulóvá minősítik őket. Rab állítja: több tízezer gyerek szorul ki így a közoktatásból.

Elmondása szerint nem véletlenül választották iskolájuknak a Kincsesház nevet: ezek a gyerekek talán egyben-másban eltérnek az átlagtól, de éppen másságuknál fogva komoly értéket is képviselnek.

- A mai általános iskolai oktatási rendszer alapvetően kétfajta intellektus meglétét várja el a gyerekektől: a matematikai-logikait és a nyelvi-verbálist. Csak megjegyzem, hogy a szakma huszonnégy egyéb intellektust különböztet meg. Azok az egyéb intellektuális képességekben bővelkedő gyerekek, akik éppen ebben a kettőben nem jeleskednek, nagyon hamar kudarcélményekkel telítődnek. A végeredmény: tizennégy évesen izzadós tenyerű, gátlásos kamaszok, akiknek nincs önbizalmuk.

Az igazgató szerint sok általános iskola másik komoly tévedése, hogy tantárgyszerű oktatással kis fizikusokat, matematikusokat vagy történészeket akar nevelni. Az Egyesült Államokban folytatott vizsgálatok kimutatták, hogy az elemiben megszerzett tudásnak mindössze a három-hat százaléka marad meg felnőttkorra. - Az általános iskola feladata az érdeklődés felkeltése és a felnőtt életben való helytálláshoz szükséges kompetenciák kifejlesztése - mondja Rab András. - Ezt pedig csak egyféleképpen lehet elérni: meg kell keresni, hogy melyik gyerek miben jó, miben tehetséges, és abban támogatni, hogy sikereket érjen el. Az iskola már húsz éve működik, és bátran mondhatom, nem egy hozzánk kerülő problémásnak nyilvánított gyerekről derült ki, hogy - akár sportban, művészetben, vagy közösségi élet kulcsfigurájaként - remek, tehetséges valakiről volt szó.

A tudományos dolgozatok sem vitatják: a kimagasló tehetség és a diszlexia vagy éppen a hiperaktivitás jól megfér egymással. Michael Faraday beszédzavarokkal és helyesírási nehézségekkel küzdött, Winston Churchill hiperaktív volt, George S. Patton tábornok gyerekként nem boldogult az olvasással, Pablo Picassót értelmi fogyatékossá akarták nyilvánítani, és a mi Szent-Györgyi Albertünk is komoly tanulási nehézségekkel küszködött: tanárai tizenévesen őt éppen kémiából akarták megbuktatni.

A Kincsesház magániskolába jelenleg 1100 gyerek jár, és további 800-an vannak előjegyezve.

A magániskolában egy gyermek éves ellátása 440 ezer forintba kerül. A szülőktől nem kérnek pénzt, a főváros, két minisztérium és a kerületi önkormányzat tartja fönn szponzorként az iskolát.

Az oktatás során az átlagosan tízfős osztályban a tanító mellett egy gyógypedagógus és egy logopédus is helyet foglal a teremben. Az osztály teljes mértékben integrált, azaz nem válogatják vagy csoportosítják a gyerekeket külön a problémájuk szerint, így előfordul,hogy akár öt-hat hiperaktív gyerek is van egy osztályban.

Rab András: Meg kell keresni, melyikük miben jó, és abban kell támogatni

A szakirodalom szerint egy húszfős osztályközösség csak egy-két hiperaktív gyereket "bír el". - Láss csodát - mondja az igazgató -: itt a kötetlenebb és számukra testre szabott oktatási rendszerben semmi bajuk, jól kezelhető gyerekekké válnak. Az iskola sajátossága az expedíció típusú foglalkozás. Kirándulni megyünk a gyerekekkel, és a foglalkozás lényege, hogy mindegyikük magától találja meg azt a tevékenységi kört, amelyben jó, amelyben sikere van. Ha az egyik gyerek jól tájékozódik, hát legyen ő a vezető. A másik erős, hát ásson árkot.

Az expedíció során szerzett tapasztalatok igen nagy segítséget jelentenek az iskolai munka során a gyerekek érdeklődési körének megtalálásában.

- Nagyon nagy súlyt fektetünk a megfelelő oktatói állomány kialakítására - folytatja Rab András. - Sajnos kevés a jó, elhivatott tanító. Az már külön történet, hogy Magyarországon a tanítói, illetve a pedagógusi hivatás miért nem tud sokak számára igazán életpályává válni. Itt a Kincsesházban nekünk saját belső képzésünk is van az oktatók számára, és azt tervezzük, külsősöknek is indítunk majd speciális képzést diszlexiás gyerekek oktatásáról.

Batka Zoltán

Expedíció az érdeklődési kör felfedezésére

Érdekes cikkek a blogról

Egy igaz történet
A nagycsoportos Józsika nagyon várta az iskolakezdést. Mindenki arról beszélt neki, hogy az iskola...

A mese hatalma
Rendszeresen olvasol gyermekednek? Az olvasás folyamatának előkészítésében nagyon fontos szerepe van...

Mi lesz a kitűnők sorsa?
Vajon felnőve mi lesz a kitűnő tanulók sorsa? Minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke osztályelső...

De én voltam a jobb!
Az ember életútjának sikeréhez vagy kudarcához elválaszthatatlanul hozzátartozik, hogy hogyan tud...

Talán a mozgás a kulcs gyermeked olvasási problémájának leküzdéséhez?
Tudtad, hogy az iskolai kudarcokat már a kisgyermekkori ügyetlen mozgás is előre jelezheti? Ha egy...

Fordítsd előnyödre a hátrányod! Richard Branson a diszlexiáról
Richard Branson sikeres vállalkozó, dollármilliárdos, a több mint 400 vállalkozást egybefoglaló...

A diszlexia rejtélye megoldva!
A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a diszlexiás gyerekek agya másképp működik. Ma arról...

Játékötletek matekfóbia ellen
Mára olyan játékötletekkel készültünk, melyekkel sikerrel szállhatsz szembe a matekfóbiával....

Diszlexia - Figyelmeztető jelek, amiket a szülő is észrevehet
A diszlexiás gyerekek a többieknél sokkal nehezebben tanulnak meg olvasni, emiatt osztálytársaik...

Gyerekek, akik belülről ragyognak
Vannak gyerekek, akik különböznek a többiektől, akiknek tehetsége csendesen fénylik, parázslik, és...

Benedek Elek - Kisokoska
Elmesélted már gyermekednek Kisokoska történetét? Ez az okos fiú egyszer valami szépet álmodott, de...

Diszlexia az óvodában?
Mit tehetsz, ha arra gyanakszol, hogy óvodás gyermeked képességei nem megfelelően fejlődnek? Mivel...

A sikeres fejlesztés 6 titka (+1 jó ta­nács)
Van hat olyan titok, mely sokkal könnyeb­bé teheti számodra gyer­meked fejlesztését. Hat olyan...

5 tény, amit tudnod kell gyermekedről
Szia Anyu! Szia Apu! Én vagyok az, a Te gyermeked, a szemed fénye. Van pár dolog, amit tudnod...

Mi a baj a kitűnőkkel?
Amikor gyermekünk iskolába jár, szülőként szeretnénk, hogy minél jobb eredményeket érjen el....

Élvezzétek ki a nyár maradékát! Három egyszerű ötlet!
Még tart a vakáció, még itt a nyár, de már csak alig-alig. Alig több mint két hét, és vége. Mai...

Kazal Kolos

Az olvasás öröm is lehet!

Azért dolgozunk, hogy egyetlen gyermek se valljon kudarcot az életben olvasási problémái miatt!


Adj egy esélyt gyermekednek!

Rendeld meg a Varázsbetű Programcsaládot most 95.660 Ft helyett

29.700 forintos

áron, és ajándékba kapod

Varázsbetű Szókincstár című, diszlexiásoknak készült angol nyelvtanuló csomagunkat, és Útmutató a Varázsbetű Programcsalád használatához című könyvünket!

Megrendelem

Ajánlatunk a családi megrendelésre érvényes!


Hogyan tehet szert gyermeked pár hónap alatt használható angol nyelvtudásra?

Nincs titok, csak egy egyszerű és hatékony módszer, melynek segítségével bármelyik általános iskolás gyerek pár hónap alatt képessé válik megértetni magát angolul, és ő is megérti, hogy mit mondanak neki

Tudj meg többet >>>


Szeretnél értesítést kapni cikkeinkről?

Iratkozz fel ingyenes blogértesítőnkre, és egy izgalmas szoftvert kapsz ajándékba, melynek segítségével gyermeked olvasási és tanulási képességeit fejlesztheted!

Kérlek, add meg adataid!

Név

E-mail

Adatvédelem: Mi is utáljuk a kéretlen leveleket. Adataid senkinek nem adjuk ki, és bármikor megszüntetheted ingyenes előfizetésed.


További cikkek

Új eredmények a diszlexia okainak kutatásában

Két, nemrégiben megjelent tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a diszlexiások agyi...


Zöld toll - Egy meglepő módszer a gyerekek önbizalmának fejlesztésére

Iskolai emlékeim közül az egyik legnyomasztóbb a piros javításoktól hemzsegő fogalmazásfüzet. Egy...


Minek az a szemüveg?!

Minek az a szemüveg? Vedd le azonnal! Ez igazságtalan előnyt ad Neked azokkal szemben, akik nem...


Amit tudnod kell magadról - Egy anya levele diszlexiás gyermekéhez

Szia Kicsim! Ma megint rosszkedvűen jöttél haza. Nem mondtál semmit, de tudom, valaki megint...


Jó játék a fejlődés kulcsa

Sokszor mondjuk a gyerekeinknek, hogy érdemes lenne játék helyett inkább tanulni. Pedig a játék...


Logikus? Szórakoztató észjátékok

A matematikai gondolkodás alapja a problémákra való érzékenység, és a megoldás keresése iránti...


A sorrendiség képessége

- Vedd elő a tankönyvedet, és nyisd ki a 17. oldalon. Az itt található 3-as feladatot oldd meg a...


Depressziós-e diszlexiás gyermeked?

A diszlexiás gyerekek gyakran érzik magukat kirekesztettnek, megalázottnak,sokszor rosszkedvűek és...


Alakállandóság - Az olvasástanulás fontos lépcsője

A sikeres olvasástanulás alapfeltétele, hogy gyermeked képes legyen felismerni az apró eltéréseket,...


Beszélgetés - az egyik leghatásosabb fejlesztő gyakorlat

A napi rohanás után előfordul, hogy nincs türelmünk gyermekünkkel foglalkozni. Egyszerűbbnek...Kazal Kolos
Varázsbetű Fejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon: +36-87/482-155, Mobil: +36-30/227-06-91
e-mail:iroda@varazsbetu.hu