Kezdőlap | A programokról | Játékok | Hírlevél | Kapcsolat | Letöltések | Önök írták Fórum | Diszlexia tár | Diszlexia-tesztPróbálja ki!

Négynapos ingyenes tesztelési lehetőséget biztosítunk Önnek!

Töltse le a
Varázsbetű Diszlexia Programcsalád telepítőjét, használja a programokat négy napig ingyen, és döntsön utána!

 


8.900 forint értékű hírlevél most ingyen!

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és ajándékba kapja

"A 10 legsürgősebb tennivaló, ha gyermeke tanulási problémákkal küzd!"
című cikkünket!

Iratkozzon fel hírlevelünkre,
és hetente új tanácsokat, információkat, ötleteket kap a diszlexia leküzdéséhez, gyermeke fejlesztéséhez.


Adjon egy esélyt gyermekének!

Rendelje meg a Varázsbetű Diszlexia Programcsaládot
otthoni használatra

89.600 Ft
helyett
29.700 forintos
áron, és ajándékba kapja angol nyelvű diszlexia csomagunkat és "Útmutató a Varázsbetű Programcsalád használatához" című
e-könyvünket is! 

Hiperaktív gyerek is lehet jó tanuló

• Vissza • Fel • Tovább •

A "pszichés fejlődés zavarával küzdő tanuló" meglehetősen tág fogalom: ide tartoznak a diszlexszia, diszkalkulia, diszgráfia tüneteit mutató, hiperaktív vagy éppen kórosan inaktív gyerekek. A szülőnek nem könnyű megérteni: a gyerek nem beteg, nem is fegyelmezetlen, nem fogyatékos, akkor miért olyan nehéz iskolát találni neki?  

Népszabadság • 2005. augusztus 25.

Tibi most nyolcéves. Óvónője figyelt fel először az akkor hároméves gyerek csetlő-botló mozgására, és arra, hogy képtelen összpontosítani, a legkisebb zaj vagy zörej is eltéríti a figyelmét. Az iskolában azután már az első órán probléma volt vele "fegyelmezetlensége" miatt, ami egyszerűen abból fakadt, hogy nem tudott öt percnél tovább a padban ülni. Később az egyik tanári fegyelmezési kísérletet a gyerek dührohama követte. Mivel csoporttársaival is egyre gyakrabban agresszíven lépett fel, rövidesen eltanácsolták az iskolából. A szülőknek nincs havonta száz-százhúszezer forintjuk arra, hogy magántanárt fogadjanak, és a gyerek a vidéki kisvárosban azóta már a harmadik iskolába jár. A szülők azt is tudni vélik, hogy a kisvárosban a gyereket a "jó híre" megelőzi, az iskola pedagógusai már előre tudják, hogy személyében problémás gyerek érkezik.

"Égetnivaló rossz kölyök" - mondták volna régen, és a leggyakoribb recept a "majd kinövi a gyerek" volt. Szakemberek szerint azonban a pszichés fejlődés zavarával küzdő tanulókban a szülő, a tanító, a gyógypedagógus, a logopédus vagy a nevelési tanácsadó közös erőfeszítése nélkül igen könnyen rögzülnek a helytelen magatartásformák, illetve a belőlük fakadó tanulási nehézségek miatt az iskolaévek állandó kudarcélmények forrásai lesznek a gyerekek számára.

A "pszichés fejlődés zavarai" - kategóriába tartozó jelenségek közül egyértelműen a diszlexia a legismertebb, bár az ezzel foglalkozó tanulmányok írói többnyire azt is férfiasan bevallják, hogy pontosan nem tudják, mit is értsünk alatta. A legelterjedtebb megközelítés szerint inkább egyfajta gyűjtőfogalom, amelybe az olvasási problémák mellett számos egyéb deficit is beletartozik, így a diszlexiához gyakran társul beszédzavar, számolási nehézség (diszkalkulia), a kéz koordinálatlansága, emlékezetgyengeség.

Salné Lengyel Mária gyógypedagógus-logopédus, a Fejlesztő Pedagógia szaklap kiadó-főszerkesztője szerint gyakori tévhit, hogy a tanulási problémákkal küszködő kisiskolásokat automatikusan diszlexiásoknak tekintik.

- Fontos tudni: az általános iskolai tanulók mindössze 3,5-4 százaléka tekinthető igazi diszlexiásnak - mondja -, amiről akkor beszélhetünk, ha a gyerek érzelmi élete ép, átlagos vagy átlagon felüli az intelligenciája, rendszeresen részt vesz az iskolai foglalkozásokon, mégis feltűnően elmarad az írás-olvasás elsajátítása terén, továbbá térérzékelési és memóriazavarokkal küzd. A többi "áldiszlexiás" - a kifejezés Csabay Katalintól származik -, amikor az olvasni, írni tanulók a tanulási diszlexiára utaló tüneteket mutatnak: kihagynak, felcserélnek vagy hozzátoldanak betűket a szavakhoz.

Az igazi diszlexiás tanulók diagnosztizálása komplex feladat. Orvos, gyógypedagógus, pszichológus összetételű team végzi a vizsgálatot. Az Országos Beszédvizsgáló és Rehabilitációs Szakértői Bizottság szakemberei jogosultak a diszlexia, a diszkalkulia vagy a diszgráfia (írási nehézség) megállapítására. A szakértői vélemény tartalmazza a diagnózist, a fejlesztendő területek leírását és a tennivalókat, valamint javaslatot, hogy a gyerek melyik iskolába járjon. Ezek a tanulók a többi kisgyermekkel együtt tanulnak, de fejlesztőpedagógus segíti őket.

A közoktatási törvény legutóbbi módosításában használt "sajátos nevelési igény" kifejezés az ő esetükben a már említett gyógypedagógus szakembert jelenti, illetve lassabb haladási ütemet ír elő a megfelelő olvasástanítási módszer mellett.

Ami a hiperaktív Tibor példáját illeti: számára továbbra is a legnehezebb feladat megfelelő oktatási intézményt találni. Felmérések szerint szinte sohasem az első iskola fogadja be a hasonló beilleszkedési zavarral küszködő gyerekeket, hosszas kálvária, több iskola, több tanár - és több kudarc - után jutnak olyan iskolába, ahol elfogadják, segítik őket.

Rab András, a Kincsesház Magániskola igazgatója szerint mindenképpen előremutató, hogy a törvényi megfogalmazásból eltűnt a súlyosan degradáló "fogyatékos" jelző. (Az ilyen tanulók korábban "más típusú fogyatékosként" voltak elkönyvelve.) Továbbra is érvényesül azonban, hogy ezeket a gyerekeket mint problémásakat kezelik, és amint lehet, eltanácsolják vagy magántanulóvá minősítik őket. Rab állítja: több tízezer gyerek szorul ki így a közoktatásból.

Elmondása szerint nem véletlenül választották iskolájuknak a Kincsesház nevet: ezek a gyerekek talán egyben-másban eltérnek az átlagtól, de éppen másságuknál fogva komoly értéket is képviselnek.

- A mai általános iskolai oktatási rendszer alapvetően kétfajta intellektus meglétét várja el a gyerekektől: a matematikai-logikait és a nyelvi-verbálist. Csak megjegyzem, hogy a szakma huszonnégy egyéb intellektust különböztet meg. Azok az egyéb intellektuális képességekben bővelkedő gyerekek, akik éppen ebben a kettőben nem jeleskednek, nagyon hamar kudarcélményekkel telítődnek. A végeredmény: tizennégy évesen izzadós tenyerű, gátlásos kamaszok, akiknek nincs önbizalmuk.

Az igazgató szerint sok általános iskola másik komoly tévedése, hogy tantárgyszerű oktatással kis fizikusokat, matematikusokat vagy történészeket akar nevelni. Az Egyesült Államokban folytatott vizsgálatok kimutatták, hogy az elemiben megszerzett tudásnak mindössze a három-hat százaléka marad meg felnőttkorra. - Az általános iskola feladata az érdeklődés felkeltése és a felnőtt életben való helytálláshoz szükséges kompetenciák kifejlesztése - mondja Rab András. - Ezt pedig csak egyféleképpen lehet elérni: meg kell keresni, hogy melyik gyerek miben jó, miben tehetséges, és abban támogatni, hogy sikereket érjen el. Az iskola már húsz éve működik, és bátran mondhatom, nem egy hozzánk kerülő problémásnak nyilvánított gyerekről derült ki, hogy - akár sportban, művészetben, vagy közösségi élet kulcsfigurájaként - remek, tehetséges valakiről volt szó.

A tudományos dolgozatok sem vitatják: a kimagasló tehetség és a diszlexia vagy éppen a hiperaktivitás jól megfér egymással. Michael Faraday beszédzavarokkal és helyesírási nehézségekkel küzdött, Winston Churchill hiperaktív volt, George S. Patton tábornok gyerekként nem boldogult az olvasással, Pablo Picassót értelmi fogyatékossá akarták nyilvánítani, és a mi Szent-Györgyi Albertünk is komoly tanulási nehézségekkel küszködött: tanárai tizenévesen őt éppen kémiából akarták megbuktatni.

A Kincsesház magániskolába jelenleg 1100 gyerek jár, és további 800-an vannak előjegyezve.

A magániskolában egy gyermek éves ellátása 440 ezer forintba kerül. A szülőktől nem kérnek pénzt, a főváros, két minisztérium és a kerületi önkormányzat tartja fönn szponzorként az iskolát.

Az oktatás során az átlagosan tízfős osztályban a tanító mellett egy gyógypedagógus és egy logopédus is helyet foglal a teremben. Az osztály teljes mértékben integrált, azaz nem válogatják vagy csoportosítják a gyerekeket külön a problémájuk szerint, így előfordul,hogy akár öt-hat hiperaktív gyerek is van egy osztályban.

Rab András: Meg kell keresni, melyikük miben jó, és abban kell támogatni

  A szakirodalom szerint egy húszfős osztályközösség csak egy-két hiperaktív gyereket "bír el". - Láss csodát - mondja az igazgató -: itt a kötetlenebb és számukra testre szabott oktatási rendszerben semmi bajuk, jól kezelhető gyerekekké válnak. Az iskola sajátossága az expedíció típusú foglalkozás. Kirándulni megyünk a gyerekekkel, és a foglalkozás lényege, hogy mindegyikük magától találja meg azt a tevékenységi kört, amelyben jó, amelyben sikere van. Ha az egyik gyerek jól tájékozódik, hát legyen ő a vezető. A másik erős, hát ásson árkot.

Az expedíció során szerzett tapasztalatok igen nagy segítséget jelentenek az iskolai munka során a gyerekek érdeklődési körének megtalálásában.

- Nagyon nagy súlyt fektetünk a megfelelő oktatói állomány kialakítására - folytatja Rab András. - Sajnos kevés a jó, elhivatott tanító. Az már külön történet, hogy Magyarországon a tanítói, illetve a pedagógusi hivatás miért nem tud sokak számára igazán életpályává válni. Itt a Kincsesházban nekünk saját belső képzésünk is van az oktatók számára, és azt tervezzük, külsősöknek is indítunk majd speciális képzést diszlexiás gyerekek oktatásáról.

Batka Zoltán
Expedíció az érdeklődési kör felfedezésére

• Vissza • Fel • Tovább •

 

Sok gyermek szüleinek nevében is KÖSZÖNÖM, hogy ilyen segítséget nyújtanak és segítenek megelőzni a későbbi kudarcokat. KÖSZÖNÖM!
Hornokné Juhász Erika

Kérem az ingyenes próbát!Szuper a program, imádják a gyerekek! Sokkal hatékonyabb a gyakorlás, mint bármi eddig használt módszerrel.
Fülöp Krisztina

Kérem az ingyenes próbát!


A gyerek jól szórakozott a feladatokkal, ez kész csoda, mert már a haja is égnek áll bármilyen feladattól. A CD számunkra nélkülözhetetlen!
Varga Anna

Kérem az ingyenes próbát!


Csodálatos segítsége diszlexiás, diszgráfiás, és diszkalkuliás 10 éves gyermekemnek. A diszlexia kezeléséhez hasonló segédeszközt idáig nem találtunk.
Murányiné Hajnalka

Kérem az ingyenes próbát!


Rendkívül hasznosnak és jól használhatónak tartjuk az Önök által fejlesztett programot tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt.
Pongrácz Tímea

Kérem az ingyenes próbát!


Logopédusként dolgozom egy budapesti általános iskolában. Az összes megismert logopédiai program közül szeretném kiemelni ezt, az én elvárásaimnak leginkább megfelelő, legsokoldalúbb programot.
Balogh Péterné

Kérem az ingyenes próbát!


Ragyogónak tartom a program-csomagjukat. Pedagógus vagyok, s a megtekintés után ajánlottam a tanítványaim szüleinek. A kollégáim is elragadtatással nyilatkoztak a tartalmáról.
Dorcsinecz Jánosné

Kérem az ingyenes próbát!


Laikus szülőként úgy gondolom, hogy a diszlexia problémájával küzdő gyerekeknek nagy segítségére lehet ez a program.
Nagy Szilvia

Kérem az ingyenes próbát!


A program fantasztikus és gyermekeim javát fogja szolgálni!
Fekete Tímea

Kérem az ingyenes próbát!


Nagyon-nagyon tetszik ez a gyakorló anyag! Én ált. isk. 1-2. osztályában tanítok olvasni, írni, és csak gratulálni tudok ehhez a munkához! Az biztos, hogy tanítványaimnak és iskolámnak javasolni fogom a vásárlást! Az a véleményem, hogy nem csak diszlexia kezelésére, hanem teljesen átlagos gyerekeknek is igen jó gyakorlást biztosít ez a sokszínű feladatsor!
Csányi Judit

Kérem az ingyenes próbát!


Mi nyáron vettük meg a programot, és nagyon szeretjük:) Én tanítok is iskolában elsősöket, nekik is megvette az iskola, és órán is használjuk, valamint több tanítványomnak megvan már otthoni gépen is, szóval csak ajánlani tudom komplexitása miatt.
Dytta

Kérem az ingyenes próbát!


Kedves Kolos! Most találkoztam a fórummal, szívesen elmondom, hogy két éve használjuk az iskolában kolléganőmmel a programokat. Évente legalább 50 gyermek ismerkedik a segítségeddel az olvasás örömeivel, vannak kiemelten kedvelt programelemeink, és rengeteg jó tapasztalatunk.
Pappné Kati

Kérem az ingyenes próbát!


Ez tényleg megéri!
Molnárné Szűcs Andrea

Kérem az ingyenes próbát!


Lányom, Renáta nagyon szívesen "játszik" a programmal, nagyon leköti Őt. Minden nap újabb és újabb feladatokat fedez fel. Én is szívesen ülök mellette és figyelem. Nagyon értékes a feladatokkal eltöltött idő.
Vadász Lászlóné

Kérem az ingyenes próbát!


Jó szívvel tudom ajánlani a programot minden kisgyermeknek, aki nehezen olvas, s már talán nem is szeret; és minden szülőnek, akit elszomorít gyermeke sikertelensége, kudarcai e téren. A számítógép "varázsa", a sok vidám grafika, hang elfeledteti a gyermekkel, hogy valójában OLVAS.
Nemcsak kisfiam használja jókedvvel, hanem leányom is, akinek bár semmi problémája nincs a betűfelismeréssel, az olvasással, de élvezi a "JÁTÉKOT".
Sodics Péter

Kérem az ingyenes próbát!

 

Kazal Kolos (ügyvezető)
Varázsbetű Fejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.

Telefon:87/482-155, Mobil:  30/227-06-91, Fax: 87/482-155

e-mail:
 info@varazsbetu.hu
 

 Varázsbetű - Diszlexia otthon     Diszlexia teszt     Diszlexia Fórum     Diszlexia Info 

Kezdőlap | A programokról | Játékok | Hírlevél | Kapcsolat | Letöltések | Önök írták Fórum | Diszlexia tár | Diszlexia-teszt