Beszédfejlesztés születéstől kezdve

A beszéd az emberi kommunikáció egyik legfontosabb eszköze, nélküle az ember nagyon nehezen boldogul a világban. Gondolj csak azokra az emberekre, akik valamilyen baleset vagy egyéb betegség következtében elvesztették beszédkészségüket, ők rendszeres segítségre szorulnak.

De más szempontból is nagyon fontos a beszéd - ez az olvasás és írás elsajátításának az alapja. Ha nem sikerül teljes mértékben elsajátítani a beszédet, az anyanyelvet, akkor az olvasás és írás megtanulása sem lesz zökkenőmentes.

A beszéd

De mi is az a beszéd? Miért van az, hogy az emberek többsége észrevétlenül elsajátítja az anyanyelvét, másoknak pedig fáradságos munkával sem sikerül?

A beszéd alapvetően két nagyon fontos mozzanatból áll: az egyik a beszéd észlelése és megértése, a másik pedig a kivitelezése. A gyermek fejlődése folyamán ez a két folyamat szoros kapcsolatban fejlődik, de a beszédészlelés-beszédmegértés természetesen mindig előrébb jár, hiszen erre épül a beszéd használata.

Hallod-e?

Mi szükséges a beszédtanuláshoz?

Ahhoz, hogy a beszédet a gyermek megfelelően el tudja sajátítani, értelemszerűen ép hallás szükséges. Ha nem hall a kisgyermek maga körül hangokat, akkor ő maga sem fogja tudni produkálni azokat. Ezért ha azt tapasztalod, hogy csecsemőkorú gyermeked hangadásai egyre sivárabbak, egyre kevesebbet gagyog, egyre kevesebb hangot ad ki, akkor érdemes megvizsgáltatni a hallását. Ez esetben ugyanis azért maradnak abba a hangadások, mert nem hallja környezete visszajelzéseit, ezért nincs késztetése a további próbálkozásokra.

Szabályos idegrendszeri működés

Az ép halláson túl szükséges az idegrendszer megfelelő működése is. Az agyunkban külön terület felelős a beszédészlelésért-megértésért és a beszéd kivitelezéséért. Ha ezen területek nem szabályszerűen működnek, akkor a beszéd elsajátítása nem sikerül. Ezért a nem beszélő vagy nagyon sok hibával beszélő kisgyermekek logopédiai terápiáját gyakran idegrendszer-fejlesztő mozgásterápiával egészítik ki. Így a mozgáson keresztül fejlődik az idegrendszer, aminek köszönhetően a beszéd is fejlődésnek indul.

A család szerepe

E két tényezőn túl nagyon fontos szerep jut a beszélő környezetnek is. Ha egy csecsemő nem hall maga körül emberi hangokat (vagy csak nagyon keveset), akkor a beszéd elsajátítása nagyon nehéz feladat lesz számára. Ez nem azt jelenti, hogy tegyünk a gyerek közelébe rádiót vagy televíziót! Nagyon fontos ugyanis a hangokhoz kapcsolódó egyéb körülmény is: a mosoly, a szemöldök-ráncolás, az ölelés, a simogatás, a gesztusok, a kölcsönösség, és sorolhatnám a többi fontos jellemzőt, amit csak az élő beszéd adhat meg.

Elevenítsd fel gyermekkorod kedvenc mondókáit, verseit, dalait, és mondogasd, énekeld ezeket gyermekednek. Amikor együtt vagyok, akkor is beszélj, hozzá, ha még nem válaszol: mondd ki hangosan, hogy mit csináltok, hová mentek, mit láttok, mondd el, mi történt veled, ha nem voltatok együtt, és természetesen mesélj, mesélj és mesélj! Ez a beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztésének legjobb módszere.

Hogy beszélhet szebben?

Az előbb felsorolt tényezők mind-mind gyermeked beszédének "bemeneti" oldalát, a beszéd felfogását, megértését erősítették. Ahhoz, hogy a beszédprodukció (a "kimenet") is létrejöhessen, épp beszédszervek szükségesek. A szájkörüli izomzatot például szopással vagy kislyukú cumisüvegből való táplálással kiválóan lehet edzeni. Előfordul, hogy a lenőtt nyelv okoz problémát: ez bizonyos hangok  ejtésénél zavart okozhat, ezért gyakran "felmetszik" a nyelvéket, vagy tornáztatással nyújtják azt meg.

A nyelvvel kapcsolatban még egy dolgot meg kell említenem: fontos, hogy a gyermek megfelelően tudjon tájékozódni a szájában, azaz tudja a nyelvét a felső fogsora elé- mögé, vagy éppen rátenni, és képes legyen megtalálni az alsó fogsora mögötti területet. A magyar nyelv változatos hangkészlete ugyanis nagyon erős és mozgékony nyelvet kíván. Ezeken kívül szükség van még ép fogsorra, a hangszalagok megfelelő működésére, a helyes légzéstechnikára.

Ha ezen tényezők közül bármelyik hiányzik, vagy hibásan működik, akkor a beszéd nem, vagy nem megfelelően alakul ki.  Így jönnek létre a különböző beszédhibák, nyelvi zavarok, majd az ezekre ráépülő olvasási-, írási és helyesírási zavarok is.

Otthon is fejlesztheted

A beszéd elsajátításának legelső mérföldköve a beszéd helyes észlelése. Ha ezen a szinten valamilyen zavar keletkezik, az kihat a későbbi nyelvfejlődésre, az olvasásra, írásra és a számolásra is. Ezért nagyon fontos a beszédészlelési képesség folyamatos fejlesztése. A következő játékok ezt a célt szolgálják.

3-5 éveseknek - Hangkereső

A legkisebbek számára egy oktatási szoftvert készítettünk. Ebben gyermeked egy hangot hall és négy képet lát a képernyőn. A képek közül ki ki kell választania azt, amelyiknek a hangját hallotta.

A játékot innen töltheted le.

5-7 éveseknek

A Kincskereső Óvodába járó gyerekek elmentek a rétre játszani. Az óvónéni azt kérte a gyerekektől, hogy kedvenc játékaikat csoportosítsák aszerint, hogy milyen hang szerepül a nevükben.

- Amelyik játékban a sziszegő kígyó hangját (sz-sz-sz) lehet hallani, azt tegyétek a kövek közé!

- Amelyikben a mozdony susogó (s-s-s) hangját, azt pedig a mozdony mögé!

- Amelyikben a robogó berregő (r-r-r) hangját, azt a robogó mögé!

- Amelyikben a repülő (zs-zs-zs) hangját, azt a repülőbe!

- Amelyikben pedig az éneklő kismadár (l-l-l) hangját, azt fel a fára!

Segíts a gyerekeknek megkeresni a játékok helyét!

A Te feladatod:

Töltsd le a játékot innen, majd nyomtasd ki.

Vágd ki egyesével a játékokat ábrázoló kártyákat, vagy még jobb, ha gyermeked is segít ebben. Aztán nevezd meg a tárgyakat. Először azokat válaszd, amelyekben az adott hang a szó elején van. Szükség esetén jó hosszan ejtsd a keresett hangot, például így: Sz-sz-szita. Ha ezeket a tárgyakat sikeresen helyreraktátok, válaszd ki azokat, amelyeknek a nevük végén van a keresett hang. Szükség esetén ezeket is ejtsd túlzottan: dísz-sz-sz-sz. Végül pedig keressétek meg azoknak a képeknek a helyét, amelyeknek a belsejükben van a megfigyelt hang.

Mindenkinek - Tűz! Víz! Repülő!

Gyermeked szaladgáljon szabadon úgy, hogy közben Rád fülel. Te pedig tetszőleges időközönként kiabálj egyet a címben szereplő három dolog közül. Ha tüzet kiáltasz, akkor gyermekednek páros lábon kell ugrálnia, így imitálva a tűz eloltását. Aztán szabadon futkározhat tovább. Ha vizet, akkor fel kell állnia valamilyen magaslatra (ágy, szék, pad, lépcső), nehogy elsodorja az ár. Majd folytathatja a futkározást. Ha pedig repülőt kiáltasz, akkor gyermekednek hasra kel feküdnie, karjait oldalsó középtartásban tartva, nehogy eltalálja az alacsonyan szálló repülőgép. Minél gyorsabban kiáltod egymás után a szavakat, annál nehezebb a feladatot végrehajtani.

Jó mulatást!

Varázsbetű - a beszéd fejlesztésének szolgálatában

A Varázsbetű Programcsalád 2000 képből és szóból, mondatból álló anyaggal rendelkezik, ezzel biztosíthatod, hogy gyermeked szókincse napról-napra egyre több szóval gyarapodjon. A játékok között nagyon sok olyat találsz, amely kifejezetten a nyelvi készségek fejlesztésére íródott. Így gyakorolhatjátok az egymáshoz hasonló hangok megkülönböztetését, a szótagolást, mondattagolást, de a logikus gondolkodás fejlesztésére is lehetőség nyílik a programokkal való játék által.

Kattints ide, és tudd meg, hogy hogyan segíthetsz gyermekednek >>>

 


Kérlek, ha tetszett, nyomd meg a Like gombot! Ezzel nem csak nekünk segítesz, hanem ismerőseidnek is!

Gondolkodjunk közösen! Mondd el a véleményed!

Legnépszerűbb bejegyzések

5 tény, amit tudnod kell gyermekedről
Szia Anyu! Szia Apu! Én vagyok az, a Te gyermeked, a szemed fénye. Van pár dolog, amit tudnod...

Gyerekek, akik belülről ragyognak
Vannak gyerekek, akik különböznek a többiektől, akiknek tehetsége csendesen fénylik, parázslik, és...

A diszlexia rejtélye megoldva!
A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a diszlexiás gyerekek agya másképp működik. Ma arról...

Diszlexia - Figyelmeztető jelek, amiket a szülő is észrevehet
A diszlexiás gyerekek a többieknél sokkal nehezebben tanulnak meg olvasni, emiatt osztálytársaik...

A sikeres fejlesztés 6 titka (+1 jó ta­nács)
Van hat olyan titok, mely sokkal könnyeb­bé teheti számodra gyer­meked fejlesztését. Hat olyan...

Mi a baj a kitűnőkkel?
Amikor gyermekünk iskolába jár, szülőként szeretnénk, hogy minél jobb eredményeket érjen el....

A mese hatalma
Rendszeresen olvasol gyermekednek? Az olvasás folyamatának előkészítésében nagyon fontos szerepe van...

Mi lesz a kitűnők sorsa?
Vajon felnőve mi lesz a kitűnő tanulók sorsa? Minden szülő azt szeretné, hogy gyermeke osztályelső...

Legfrissebb bejegyzések

Így ismerheted fel a diszlexiát!
Bár azt hihetnénk, hogy az olvasási zavar hamar felismerhető, de ez nem mindig igaz. A legtöbb...

Milyen lenne diszlexiásnak lenni?
Képzeld csak el egy pillanatra, hogy nem tudsz úszni. Vagy talán tudsz úszni, de a tudásod csupán...

Amit tudnod kell magadról - Egy anya levele diszlexiás gyermekéhez
Szia Kicsim! Ma megint rosszkedvűen jöttél haza. Nem mondtál semmit, de tudom, valaki megint...

A sorrendiség képessége
- Vedd elő a tankönyvedet, és nyisd ki a 17. oldalon. Az itt található 3-as feladatot oldd meg a...

Lásd másképp a diszlexiát!
Egy rövid videó a diszlexiáról, mely segít megérteni, hogy miben mások a diszlexiások, milyen...

Depressziós-e diszlexiás gyermeked?
A diszlexiás gyerekek gyakran érzik magukat kirekesztettnek, megalázottnak,sokszor rosszkedvűek és...

Új eredmények a diszlexia okainak kutatásában
Két, nemrégiben megjelent tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a diszlexiások agyi...

Beszélgetés - az egyik leghatásosabb fejlesztő gyakorlat
A napi rohanás után előfordul, hogy nincs türelmünk gyermekünkkel foglalkozni. Egyszerűbbnek...

Kazal Kolos

Az olvasás öröm is lehet!

Azért dolgozunk, hogy egyetlen gyermek se valljon kudarcot az életben olvasási problémái miatt!


Találkozzunk a Facebookon is!Töltsd le a Varázsbetű Programcsaládot ingyen!

Négynapos ingyenes tesztelési lehetőséget biztosítunk Neked! Töltsd le a Varázsbetű Programcsalád telepítőjét, és használd a programokat négy napig ingyen!

Kipróbálom >>>Adj egy esélyt gyermekednek!

Rendeld meg a Varázsbetű Programcsaládot most
95.660 Ft helyett

29.700 forintos

áron, és ajándékba kapod

Varázsbetű Szókincstár

című, diszlexiásoknak készült angol nyelvtanuló csomagunkat, és

Útmutató a Varázsbetű Programcsalád használatához

című könyvünket!

Megrendelem >>>


Hogyan tehet szert gyermeked pár hónap alatt használható angol nyelvtudásra?

Nincs titok, csak egy egyszerű és hatékony módszer, melynek segítségével bármelyik általános iskolás gyerek pár hónap alatt képessé válik megértetni magát angolul, és ő is megérti, hogy mit mondanak neki

Tudj meg többet >>>


Radnay Péter,
a nevelés szakértője

A csodát csinálni kell!

Tavaszi Fejlesztő Tanfolyam - A fejlesztésre úgy gondolj, mintha te volnál a Mercedes elsőszámú fejlesztő-mérnöke! Minden mást felejts el! A fejlesztés dolga felszínre hozni azt, amiben gyermeked jobb a többieknél. Olvass, kérdezz, és jelentkezz!

Tovább...


Vevőink írták

A fejlesztőpedagógia munkámban nagyon jól tudom használni. Örülök, hogy készült ilyen program, mely megkönnyíti és lerövidíti a felkészülésem a foglalkozásokra.

Szanitter Aranka, Debrecen

Érdekel >>>


A programcsaládot két iskolás (alsós) gyermekemnek vettem meg. Nincs tanulási problémájuk, de így nagyon jól be lehet gyakorolni az iskolában tanultakat. Eddig a feladatlapok készítése, ellenőrzése sok időmbe telt, így több időnk marad a gondtalan játékra, a gyerekeket sem kell noszogatni, hogy gyakoroljunk.

Csige Mónika, Sárisáp

Érdekel >>>


Nagyon örülök, hogy aktuális problémánkra "orvosságot" találtunk, és otthon is gyakorolhatunk, fejleszthetünk. :)

Dr. Bálintné Szab Eszter, Budapest

Érdekel >>>


Enyhe dyslexiás 8 éves lányom nagy kedvvel oldja meg a feladatokat, inkább nekem kell megszabnom az időkorlátot! Szívesen játssza végig a feladatokat. Nagycsoportos, 6 éves lányom is izgalmasnak tartja a játékokat, hosszan leköti a figyelmét.

Csanaky Balázs, Székesfehérvár

Érdekel >>>


Nagyon tetszik nekem is és a kislányomnak is a Varázsbetű. Élvezi, hogy 'játszhat' a számítógépen. Egyszóval nagyszerűnek tartom! Könnyen kezelhető, és külön tetszik, hogy lehet nehézségi fokozatokat állítani. Minden elismerésem az Önöké!

Magyarits Szilárdné, Kistelek

Érdekel >>>


Évek óta használjuk a programcsomagot halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanulók hátránykompenzálására. Játékos, színes, hasznos.

SÁI Dornyay Béla Tagiskolája, Salgótarján

Érdekel >>>


Korrekt hozzáállásukat köszönöm. Ismerőseimnek is ajánlottam már a programokat.

Garai Mária, Budapest

Érdekel >>>


Nagyon szeretjük. Kislányom napi rendszerességgel használja, és egyre jobb sikereket ér el az iskolában!

Bede Krisztina, Dunaújváros

Érdekel >>>


Nagyon szeretjük a Varázsbetű Programcsaládot, a gyerekek is élvezik vele a munkát.

Móra Ferenc Általános Iskola, Nyíregyháza

Érdekel >>>


További idézetek...


További cikkek

Erről szól a karácsony!
Pillanatokon belül itt a karácsony, mely örömet, varázslatot, reményt és fényt hoz a sötétségbe....

Ez nem lustaság!
Előfordult már veled, hogy úgy érezted, gyermeked több erőt fektet a tanulás elkerülésébe, mint...

7 ötlet a békés karácsonyért
A karácsony az év legszebb, ugyanakkor talán legnehezebb időszaka is. Szeretnénk szép ünnepet,...

Saját kézzel - Ajándékötlet karácsonyra
Tangram. Egy egyszerű és izgalmas logikai játék, mely gyerek és felnőtt agyát egyaránt megmozgatja....

Hogyan válassz ajándékot?
Valószínűleg Te is eltöprengtél már rajta, hogy mi a jó ajándék, mit érdemes keresni és megvenni....

December van. Hideg és sötét.
December van. Hideg és sötét. Az utca csepeg a ködtől, a levegő ázott füsttől bűzlik, a fagy...

Ajándékdobozok saját kézzel
Hamarosan itt a karácsony. Ma arról olvashatsz, hogy hogyan készíthettek gyermekeddel saját kézzel...

Életmentő ötletek a karácsonyi veszekedések megelőzésére
A karácsony az egyik legszebb, ugyanakkor az egyik legnehezebb időszaka az évnek. Szülőként...

Hogyan lehet gyorsabb a leckeírás?
Az otthoni tanulás sok szülő rémálma, mindennapi küzdelem, állandó harc a gyerekkel. Ma olyan...

Az a pokoli házi feladat
Nálatok is áll a bál, ha leckét kell írni?  Neked is könyörögnöd kell gyermekednek minden egyes...


Kazal Kolos
Varázsbetű Fejlesztő Műhely
8230, Balatonfüred, Dózsa Gy. u. 11.
Telefon: +36-87/482-155, Mobil: +36-30/227-06-91
e-mail:iroda@varazsbetu.hu